top of page

Yasal Uyarı

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgede yer alan şartlar ve koşulları okuyun. Bu web sitesini kullanmanız, şartlar ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. www.nazikram.com ve www.nazfruitjuicecompany.com sitelerinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur.

Telif Hakkı

© Naz İkram Hizmetleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti 2017 her hakkı saklıdır. Bu sitedeki bütün metinlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları Naz İkram Hizmetlerine aittir ya da ilgili hak sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir. Bu siteyi inceleyebilir ve yazıcıdan çıktısını alarak, sabit disk sürücünüze indirerek ya da başka kişilere dağıtarak bazı kısımlarını çoğaltabilirsiniz, ancak bu tür çoğaltmalar kesinlikle ticari olmayan, bilgi amaçlı ve kişisel nedenlerle yapılabilir. Sitenin hiçbir bölümü çoğaltılıp ticari kazanç amacıyla satılamaz ya da dağıtılamaz; ayrıca yazılı çıktı halinde veya başka bir siteye gönderilmesi de dahil olmak üzere elektronik formatta başka herhangi bir çalışmaya, yayına veya siteye eklenemez. Başka hiç kimseye bu konuda lisans ya da hak verilmez. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Naz İkram Hizmetleri önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konuda tüm haklara sahiptir.  Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.

İçerik

Bu sitedeki bilgiler iyi niyetle siteye eklenmiştir ve sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirli amaçlar için sadece bu bilgiler temel alınamaz ve bu bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti verilmemiştir. Bu web sitesi aracılığıyla Naz İkram Hizmetleri’ne iletilen bütün yorumlar, öneriler, grafikler, fikirler (ürün ve reklam fikirleri de dahil olmak üzere) ve diğer bilgiler ya da malzemeler, bu koşullar gelecekte değiştirilse ya da iptal edilse bile bu tür iletimlerle ilgili gelecekteki bütün haklar da dahil olmak üzere, Naz İkram Hizmetleri'nin münhasır mülkiyeti olacak ve böyle kalacaktır. Bu durum, bu tür iletimlerinizde her türlü mülkiyet hakkından vazgeçtiğiniz ve Naz İkram Hizmetleri'ne bunları (ya da benzer malzemeleri veya fikirleri) bugün ve gelecekte, size ya da başka bir kişiye önceden bildirimde bulunmadan, tazminat ödemeden ya da başka bir yükümlülük altına girmeden, herhangi bir ortamda kullanmaya ilişkin sınırsız hakkını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca, Naz İkram Hizmetleri'nin iletimlerinizi gizli tutma yükümlülüğünün olmadığı anlamına da gelir.

Uygun gördüğümüz zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu sitede değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır.

 

Link Uyarıları

Sitenin çeşitli yerlerinde, bu sitenin belirli bir özelliğiyle bağlantılı olarak başka internet sitelerine otomatik linkler verilebilir. Bu uygulama, Naz İkram Hizmetleri'nin ya da bağlı şirketlerinin söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez.

Yetkili Mahkeme

Sitenin içeriği T.C.K. 525. maddesi başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, 5846 sayılı kanun ve tüm yasal mevzuat koruması altındadır. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda,Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de Antalya/Türkiye'den yürütülecektir.

bottom of page